Thông Tin Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Thông Tin Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Thông Tin Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Thông Tin Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Thông Tin Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT
Thông Tin Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

MARKETING RESEARCH

20% thành công của doanh nghiệp nằm ở quyết sách và 80% còn lại là hành động
_ .$lang
_ .$lang

Thông Tin Thị Trường

01-10-2019
Với mong muốn hỗ trợ việc tra cứu dữ liệu kinh tế, báo cáo thu thập thông tin các ngành nghề được dễ dàng và nhanh chóng, chúng tôi tổng hợp thông tin chính thức từ các Bộ, Ban, Ngành của Chính phủ Việt Nam/ các kênh truyền thông báo chí, Internet và tiến hành phân loại một cách khoa học và có hệ thống. Phân loại theo ngành hàng, phân tích xu hướng theo báo cáo ngành/ sản phẩm, mô tả bằng dữ liệu, biểu đồ minh họa sinh động, dễ hiểu giúp cho người sử dụng nắm bắt nhanh chóng thị trường kinh doanh.

Với mong muốn hỗ trợ việc tra cứu dữ liệu kinh tế, báo cáo thu thập thông tin các ngành nghề được dễ dàng và nhanh chóng, chúng tôi tổng hợp thông tin chính thức từ các Bộ, Ban, Ngành của Chính phủ Việt Nam/ các kênh truyền thông báo chí, Internet và tiến hành phân loại một cách khoa học và có hệ thống. Phân loại theo ngành hàng, phân tích xu hướng theo báo cáo ngành/ sản phẩm, mô tả bằng dữ liệu, biểu đồ minh họa sinh động, dễ hiểu giúp cho người sử dụng nắm bắt nhanh chóng thị trường kinh doanh.

Báo cáo thị trường của chúng tôi tổng hợp và phân tích đảm bảo độ chính xác, tin cậy do các nguồn chính thống của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức trong và ngoài nước cung cấp.

Ngoài ra, để phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, chúng tôi đã xây dựng hệ thống báo cáo phong phú, đa dạng gồm các báo cáo nghiên cứu về kinh tế Việt Nam, báo cáo về các ngành nghề, nghiên cứu thị trường, báo cáo phân tích doanh nghiệp, cũng như tập hợp các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Tuân theo tiêu chí “Nhanh chóng – Chính xác – Tin cậy”, chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng một cách tốt nhất.


Thông tin khác

Zalo
Hotline: 0938.315.142