Nghiên Cứu Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Nghiên Cứu Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Nghiên Cứu Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Nghiên Cứu Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

Nghiên Cứu Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT
Nghiên Cứu Thị Trường - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀN VIỆT

MARKETING RESEARCH

20% thành công của doanh nghiệp nằm ở quyết sách và 80% còn lại là hành động
_ .$lang
_ .$lang

Nghiên Cứu Thị Trường

01-10-2019
Công ty Tư vấn Hàn Việt - Havicon là Công ty chuyên cung cấp các giải pháp khảo sát, điều tra thị trường; tư vấn, triển khai các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ nghiên cứu thị trường nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về sản phẩm, khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty Tư vấn Hàn Việt - Havicon là Công ty chuyên cung cấp các giải pháp khảo sát, điều tra thị trường; tư vấn, triển khai các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ nghiên cứu thị trường nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về sản phẩm, khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.

 

Với nhiều năm kinh nghiệp thực tế cùng doanh nghiệp Chúng tôi không chỉ cung cấp cho khách hàng số liệu và báo cáo nghiên cứu thị trường, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp đưa kết quả nghiên cứu vào chiến lược và kế hoạch kinh doanh của mình.

Dịch vụ chính:

♦ Nghiên cứu thâm nhập thị trường mới

♦ Nghiên cứu nhu cầu khách hàng

♦ Nghiên cứu nhà cung cấp

♦ Nghiên cứu thị trường theo yêu cầu


Zalo
Hotline: 0938.315.142